Teplovzdušný solární kolektor

 

 

teplovzdušný solární kolektor (teplovzdušný solární panel) je zařízením s plošnou konstrukcí, jehož základní rozhraní mají podobu účelově uspořádaných desek v prostoru s typickými vlastnostmi pro účinnou prostou přeměnu energie slunečního záření v energii tepelnou na principu fototermického jevu v uzavřeném prostoru a elektrickou, na principu fotoelektrického jevu a s upraveným procesem šíření tepla v prostředí se vzduchem jako teplonosnou látkou …

… konstrukční podstatou jsou tři desková rozhraní z materiálů optimalizujících proces energetické přeměny, integrovaný fotovoltaický článek jako energetický zdroj a ventilátor jako jediný spotřebič s aktivní funkcí v rámci celého systému, to vše v utěsněném hliníkovém rámu s celkovou hmotností v dimenzi cca 10 kg/m2 netto …

… důsledkem energetické konverze probíhající v kolektoru (v panelu) vždy jen v závislosti na přímém dopadu mikrovlnného spektra slunečního záření je spíše proudění upraveného čerstvého venkovního vzduchu s dotací tepelné energie na výdechu kolektoru, tedy primárními účinky pro vnitřní prostředí navazujícího prostoru jsou:

změna teploty vnitřního prostředí - tedy vytápí;

změna skladby interního mikroklimatu dotací již filtrovaného venkovního čerstvého vzduchu (na vstupu), která společně se změnou tlakových poměrů na rozhraní int/ext daného prostředí změní i parametry na jeho výstupech - tedy větrá;

změna přirozené cirkulace vnitřního prostředí,

 

když významným druhotným účinkem je i 

změna relativní vlhkosti vnitřního prostředí v důsledku procesu výměny vzduchu a v případě dlouhodobého působení i změna relativní vlhkosti konstrukcí včetně snížení rizika kondenzace vodních par či eliminaci dlouhodobých následků tohoto jevu (také biotické organismy - plísně) - tedy odvlhčuje.

Použití teplovzdušného solárního kolektoru (teplovzdušného solárního panelu) má multifunkční povahu s téměř nulovými provozními náklady, ale také s nestacionárním průběhem účinků a vymezeným intenzitou slunečního záření a klimatickými podmínkami.

 

 

Energetická konverze slunečního záření

V duchu sice fyzikálně nepřesného, ale o to známějšího konstatování, že „Energii nelze vyrobit, ani zničit, pouze přeměnit..."

Plošná konstrukce kolektoru

Teplovzdušný solární kolektor (teplovzdušný solární panel) je ze své funkční podstaty zařízením v maximální míře pohlcujícím sluneční záření, které je v jeho vnitřním prostředí transformováno na tepelnou energii.

Šíření tepla ve vnitřním prostředí kolektoru

Je podstatnou součástí principiální součástí funkce kolektoru (panelu) v rámci fyzikální multifunkčnosti týkající se také „dopravy“ nové formy energie prostřednictvím řízené úpravy přirozeného šíření tepla v plynech (vzduchu).

Interní mikroklima budov

Zásadní většina aplikací spojených s užitím teplovzdušného solárního kolektoru (teplovzdušného solárního panelu) je směrována do oblasti úpravy vnitřního prostředí budov určených k bydlení či pobytu osob.

Kondenzace vodních par ve vnitřním prostředí

Atmosférický vzduch obsahuje nemalé procento vodních par, jejichž množství je přímou funkční závislostí především stavu konstrukcí a způsobu užívání.

Nestacionární průběh účinků

Základní projevy nestacionárního tedy proměnlivého v čase) průběhu účinků teplovzdušného solárního kolektoru (teplovzdušného solárního panelu).

Výkonové parametry

Z pohledu úplného pojetí hodnocení teplovzdušného solárního kolektoru jsou výkonové parametry podstatnou skupinou s typickými měřitelnými či hodnotitelnými úrovněmi jednotlivých charakteristických vlastností tohoto produktu.

Žádoucí změna ...

Nepochybně zobecnitelným základem užití teplovzdušného solárního kolektoru (teplovzdušného solárního panelu) je změna vnitřního prostředí s ním spojeného prostoru, přičemž povaha změny může mít variantní charakter.

 

Technická konzultace řešení pro Váš dům/byt na místě ZDARMA!